Loading...Catalyst 5 Ti

Catalyst 5 Ti

Name: Catalyst 5 Ti: Euro Trek Knobby Tire
Manufacturer: Ki Mobility
Euro Trek Knobby Tire parts diagram
(Click on image to enlarge)

Pos.Part #DescriptionPriceBuy
11001024" x 1 3/8" Euro Trek Knobby Tire, Inner Tube and Rim Strip
$74.56
110298224" x 1 3/8" Euro Trek Knobby Tire- Not available with airless insert
$57.76