Loading...Ethos

Ethos

Name: Ethos: Mountain Tire
Manufacturer: Ki Mobility
Mountain Tire parts diagram
(Click on image to enlarge)

Pos.Part #DescriptionPriceBuy
1a101475Tire 22" x 2" Mountain (50-501)
$87.55
1b101476Tire 24" x 2" Mountain (54-540)
$87.55
1c100166Tire 25" x 2" Mountain (559)
$87.55
110012Tire 22" x 2" Mountain, Inner Tube and Rim Strip
$104.03
110013Tire 24" x 2" Mountain, Inner Tube and Rim Strip
$112.27
110014Tire 25" x 2" Mountain, Inner Tube and Rim Strip
$107.12