Loading...Tsunami Ti (Discontinued)

Mountain Tire

Name: Tsunami Ti (Discontinued): Mountain Tire
Manufacturer: Ki Mobility
Mountain Tire parts diagram
(Click on image to enlarge)

Pos.Part #DescriptionPriceBuy
1a101475Tire 22" x 2" Mountain (50-501)
$87.55
1b101476Tire 24" x 2" Mountain (54-540)
$87.55
1c100166Tire 25" x 2" Mountain (559)
$87.55